Publikacje, artykuły, wystąpienia, wywiady

Wykaz niektórych publikacji i wystąpień:
( ...w trakcie aktualizacji)

Gdzie
Kiedy
Temat
Dotyczy
Materiały konferencyjne - III Międzynarodowa Konferencja
w Poznaniu „Media
a Edukacja”
1999-2000
„Komputer sojusznikiem nauczyciela w edukacji plastycznej”
Wykorzystania prostych, graficznych programów
w edukacji plastycznej
i rozbudzaniu twórczości
u dziecka. Etapowość edukacji plastycznej.
„Przegląd Edukacyjny” – wydanie specjalne
2001
Artykuł: „Na naukę nigdy nie jest za późno”
Dotyczy edukacji przez całe życie.
„Przegląd Edukacyjny”
2002-2003
Artykuł: „Inteligencja emocjonalna dziecka”
Zagadnienia dotyczące sfery emocjonalnej dziecka ze zwróceniem uwagi na inteligencję emocjonalną.
„Przegląd Edukacyjny”
2007-2008
Artykuł: „Nauczanie blogowaniem”
Wykorzystanie narzędzia internetowego do nauki pisania, publikowania się przy wskazaniu ważności zachowania praw autorskich.
Publikacja internetowa na stronie WODN
2001-2002
Strona internetowa „Ka-Galeria – projekty graficzne”
Materiały instruktażowe
i przykłady wykorzystania
w praktyce niektórych narzędzi graficznych – edytora PAINT.
Warszawskie Wydawnictwo DIALOG
2000-2002
Scenariusze zajęć
z informatyki – zeszyty
z materiałami i pomocami dydaktycznymi do edukacji medialnej w szkole podstawowej - wydanie w formie zeszytów edukacyjnych
Przykładowe lekcje informatyki realizujące treści edukacji medialnej –
w formie materiałów metodycznych, ćwiczeń i konspektów.
III Ogólnopolskie Forum Koordynatorów TI- Wrocław
(wydawnictwo pokonferencyjne- zwarte)
2000-2001
Wystąpienie i materiały pokonferencyjne: „Nowe technologie w kształceniu plastycznym”
Przykłady wykorzystania narzędzi graficznych w pracach plastycznych imitujących klasyczne techniki malarskie.
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Łodzi – autorskie materiały  metodyczne  do kursów i szkoleń.
1999-nadal

2001-2005
Wybrane materiały w formie zeszytów ćwiczeń do kursów- obszerniejsze pozycje. 

1.Podstawy obsługi programu do tworzenia  prezentacji multimedialnych Charisma- Micrografx

2.Programy multimedialne
w Edukacji  

3.Technologia edukacyjna – jej możliwości wykorzystania.

4.Wykorzystanie komputera
w pracy z dzieckiem dyslektycznym.

5.Wykorzystanie Internetu
w nauczaniu.

6.Nowe technologie
w podnoszeniu jakości pracy szkoły.

7.Wykorzystanie Internetu
w pracy dyrektora szkoły.

8. Podstawowe wiadomości
z zakresu obsługi Windows 95 cz.. I i cz. II – ćwiczenia
Zakres tematyczny związany ze stanowiskiem konsultanta
ds. informatyki, które to stanowisko obliguje mnie do projektowania szkoleń
i pomocy dydaktycznych
w ramach obowiązku pracy.
Wydawnictwo Operon
2011-2012
30 scenariuszy do podręcznika informatyki dla Szkoły Podstawowej.
Są to propozycje lekcji do podręcznika do informatyki dla klas 4-6 Szkoły Podstawowej
Wydawnictwo Yuka i KINO IMAX
2011-2012
Przewodnik metodyczny – wykorzystanie filmów 3D KINA IMAX w edukacji- realizacja nowej podstawy programowej MEN
Jest to poradnik dla nauczyciela wskazujący korelację treści edukacyjnych filmu z podstawą programową szkolnictwa ogólnego.