Autorskie projekty / INFO TEKA

Wojewódzki Projekt Warsztatów Metodycznych i Komputerowych Info-TEKA- realizowany w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi (od roku 2007- nadal) - obecnie przekształcona w sieć wsparcia dla zainteresowanych nauczycieli / w ramach nowego modelu doskonalenia

Aktualności:

dnia 04 04 2013r.
Przystąpiłam do konkursu - Festiwal odbędzie się 11 kwietnia 2013 w AHE w Łodzi - (moja aplikacja opowiada o webinarowych spotkaniach realizowanych w ramach proektu Info_TEKA- tytuł aplikacji "Wykorzystanie narzędzi zadalnego naucznia w tworzeniu E-szkoły przyszłości")- link do konkursu
< (informacje o konkursie)
Czy się uda ?

Tym czasem moja konkursowa aplikacja -znajduje się tu 


dnia 09 04 2013r.
Udało się - zdobyłam wyróżnienie!!! 
Rozdanie nagród dnia 11 04 2013 r. 


 ---------------------------------------------------------***----------------------------------------------------------------

  O projekcie Info-TEKA

... idea powstania tego projektu związana jest z moim wewnętrznym przekonaniem, że tajemnica popularyzowania nowych technologi w szkołach nie tkwi w samej cyfryzacji (czyli wyposażeniu w sprzęt technologiczny) lecz w podniesieniu kompetencji informatycznych nauczycieli oraz stworzeniu miejsca wymiany doświadczeń między nauczycielami.

Cel projektu
- popularyzowanie idei stosowania nowych technologi wśród nauczycieli różnych przedmiotów (nie tylko informatyków)
- pokazywanie działania  nowych narzędzi internetowych (oprogramowanie w chmurze) i zastosowanie ich jako pomocy w budowaniu wirtualnego środowiska edukacyjnego kierowanego do ucznia.
- ośmielanie nauczycieli do projektowania innowatorskich działań z zastosowaniem nowych technologii (zajęć dodatkowych, modyfikacji programów nauczania, tworzenie sieci wsparcia z zastosowaniem technologii komputerowej)
- budowanie lobby /środowisko firm i instytucji/ dla cyfryzacji szkoły (szkoła w domu)

Projekt realizowany jest od 2007 r. w formie spotkań raz w miesiącu (w godzinach dogodnych dla nauczycieli -  popołudniowych 16.00-19.00), w formie warsztatów komputerowych. Na każdym spotkaniu realizowany jest inny temat.
Oto niektóre z nich:
1. Szkoła na facebooku
2. Zastosowanie programu Skype jako narzędzia do prowadzenia lekcji zdalnej
3. Wirtualna tablica conceptboard
4. Narzędzia Google w pracy nauczyciela  (w tym edytory zdalne)
5. Wykorzystanie komputera w pracy z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnych.
6. Bezpieczeństwo ucznia w sieci Internet.
7. Tworzenie quizu w programie Power Point
itp...
Od 2010 - spotkania mają charakter również webinarów.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Na zakończenie rocznej edycji uczestnicy otrzymują zaświadczenia. Zapraszam na stronę WODN Łódź -  w ofercie dwumiesięcznej harmonogram spotkań warsztatowych Wojewódzkiego Projektu Edukacyjnego dla Nauczycieli pt.:Info_TEKA lub na blogu coach-kompuer .


Od 2014 roku - warsztaty zmieniły formułę na  SIEĆ WSPARCIA - w ramch nowego modelu doskonalenia nauczycieli.