Współpraca i podziękowania

Podziękowania i gratulacje otrzymane za pracę na rzecz rozwoju Oświaty...

(storna w przygotowaniu...)


Między innymi:


Podziękowanie za współpracę przy tworzeniu i realizacji studiów podyplomowych dla nauczycieli wspólnie z Politechniką Łódzką - kierunek informatyka.

Podziękowanie za udział w realizacji Studiów podyplomowych dla nauczycieli we współpracy
z Uniwersytetem w Łodzi – kierunek germanistyka.

Podziękowanie ze strony Szkoły Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim za wieloletnią,  dotychczasową współpracę przy organizacji oraz pracę w jury wojewódzkiego konkursu międzyszkolnego „Malowanie na ekranie”.

Podziękowanie za pracę w jury Artystycznego, Międzyszkolnego konkursu TALENTÓW uczniów szkół średnich.

Podziękowanie za wieloletnią współpracę z  KINEM IMAX w Łodzi.

Podziękowanie za udział w Wojewódzkim Projekcie wdrożenia nowej podstawy programowej Men - "Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół- " przeszkolenie wojewódzkich ekspertów przedmiotowych -szkolenie organizowane przez CODN (obecnie ORE).Podziękowanie za przygotowanie wystąpienia- wykładu dla młodych przedsiębiorców z zakresu tematyki - wykorzystania komputera w firmie (WUP).

Podziękowanie rok 2012 Podziękowanie rok 2013