Działania edukatorskie

Przygotowałam wiele szkoleń oraz warsztatów dla nauczycieli. Organizowałam lub współorganizowałam konferencje. Przygotowałam wiele materiałów edukacyjnych. Brałam udział w edukacyjnych wydarzeniach. Oto niektóre z moich działań.
(w ostatnim czasie)Grant KO - Rady pedagogiczne/ Prowadzenie modułu: (2011-2012)
Moduł: Rozwijanie twórczego myślenia uczniów z wykorzystaniem multimediów.
Zastosowanie zasobów Internetu oraz ich przetwarzania w programach użytkowych.
Przykłady narzędzi pracy zdalnej – projektowanie pomocy dydaktycznych.
Blog edukacyjny i jego możliwości w inspirowaniu twórczego myślenia uczniów. Prezentacja tworzenia bloga, instrukcja administrowania bloga.
Zastosowania nowoczesnych narzędzi komunikacji w twórczym aktywizowaniu uczniów, wprowadzenie pojęcia „szkoła w sieci”.
_______________________________________________

Grant KO - Kurs doskonalący/  Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci: (2012-2013 i edycja 2013/2014)
Autorstwo i prowadzenie.Moduł 1: Zagrożenia dla młodzieży płynące z Sieci – elementy Internetu, zagrożenia w Sieci, prawo autorskie
Rodzaje zagrożeń płynące z sieci Internet narzędzia internetowe, którymi posługują się uczniowie wpływające na zwiększenie zagrożenia portale społecznościowe a zagrożenia wymiana danych i utrata tożsamości pedofilia i dziecięca pornografia uzależnienie od Internetu (w tym elementy hazardu w grach komputerowych) możliwości zabezpieczenia swojego komputera przed ingerencją zewnętrzną – specjalistyczne oprogramowanie programy komputerowe do kontroli rodzicielskiej i dokonywania ograniczeń dostępu dziecka do sieci.
Prawo autorskie a zasoby sieci Internet.

Moduł 2: Cyberprzemoc – skala problemu, przeciwdziałania cyberprzemocy
Pojęcie cyberprzemocy – skala zjawiska, jego specyfik.
Psychologiczny aspekt cyberprzemoc.
Przeciwdziałanie cyberprzemoc.
Tworzenie szkolnego systemu reagowania na ujawnienie cyberprzemocy.
Moduł 3: Edukacja na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie
Ogólnopolskie programy profilaktyczne – (np.:. Dzieci w sieci, Sieciaki, Bezpieczny Internet itp).
Konferencje i spotkania – programy edukacyjne i materiały dostępne w sieci.
Stowarzyszenia, Fundacje, Instytucje wspierające idee bezpiecznego Internetu.
(w tym bezpieczna linia) – jak korzystać z publikowanych materiałów edukacyjnych, zakres oferowanej współpracy.

 Zadania nauczyciela w realizacji zadań edukacji na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.

Moduł 4: Uzależnienie od komputera i Internetu
Mechanizm uzależnienia.
Specyfika uzależnienia od komputera i Internetu sposoby reagowania na ucznia uzależnionego od komputera i Internetu.
Przeprowadzanie rozmowy z rodzicami i efektywne wsparcie ucznia.
Instytucje wspierające.
_______________________________________________


Konferencja - Media przyjazne dziecku: (2011-2012)
Udział - prowadzenie wstępnego wykładu autorskiego.

 Wpływ narzędzi multimedialnych na przyswajanie wiedzy i doskonalenie umiejętności.
 Sposoby wykorzystania narzędzi multimedialnych w edukacji.
 Rola nauczyciela w edukacji zdalnej.

 Indywidualizowanie procesu edukacyjnego z wykorzystaniem komputera.
 Projektor interaktywny i wizualizer - aranżacja przestrzeni edukacyjnej.

____________________________________________________________________

Konferencja - EduCamp w Łodzi. (2010-2011)

Prezentacja połączona z pokazem.
W trakcie konferencji zaprezentowałam inicjatywę Stowarzyszenia AB ART i Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli - Projekt "Komputer i Pomoc" / czyli konsultacje on-line ze specjalistą w zakresie stosowania nowych technologii w pracy edukatora - nauczyciela /- non profit/.
W tym pomoc dla osób uczących języków obcych i wykorzystujących komputer jako narzędzie pracy.